Sequences

De natuur leent zich wonderlijk genoeg voor het toepassen van abstracties. Hieronder een sequence van boomkruinen van onderaf gefotografeerd.